JOBS & STAGES


NL

Stages

Het hele jaar door biedt Argos een beperkt aantal onbetaalde stages aan in verschillende gebieden afhankelijk van de beschikbare plaatsen in onze diensten.

Profiel:

-Studies in kunstwetenschappen/cultuurwetenschappen

-Twee -of drietalig NL/FR/EN

-Stageperiode: te bepalen met de stagiair(e) + afhankelijk van de stage zelf

Zie bijlage voor stageperiode 2018


Vrijwilligers

Wij zijn regelmatig op zoek naar enthousiaste vrijwilligers (beperkte plaatsen) om te helpen met diverse taken en evenementen die plaatsvinden in het kunstencentrum:

-Voor de opening van de tentoonstellingen

-Onthaal/receptie tijdens de weekend

-Voor de distributie van onze programma's in Brussel

We zijn opzoek naar tweetalige vrijwilligers voor het onthaal!


Freelance gidsen

Momenteel geen beschikbare plaatsen. Raadpleeg regelmatig de website.


Voor meer inlichtingen, contacteer Hajar Lehyan op het nummer 02 229 00 03 of mail naar hajar@argosarts.org.


FR

Stages

Argos offre un certain nombre de stages non-rémunéré par an dans différents départements en fonction des places disponibles.

Profile :

-Etudes en histoire de l’art ou gestion culturelle

-Bilingue ou trilingue FR/NL/EN

-Période de stage : à convenir  + en fonction du stage disponible

Voir pièce jointe pour la période 2018.


Bénévolat

Argos offre la disponibilité de travailler en tant que bénévole pour différentes tâches et évènements qui ont lieu dans le centre (places limitées) :

-Pour les vernissage des expositions

-Pour l’accueil des visiteurs durant la période des expositions

-La distribution de nos programmes à Bruxelles

Nous recherchons des bénévoles bilingues pour l'accueil des visiteurs!


Guides freelance

Pas de places disponible pour le moment. Consulter régulièrement le site web.


Pour plus d’info contactez Mlle Hajar Lehyan au 02 229 00 03 ou à l’adresse mail hajar@argosarts.org