argos.city

Herman Asselberghs, Altogether (2008)
Herman Asselberghs, Altogether (2008)

argos.city is een doorlopende reeks van events en samenwerkingen met Brusselse actoren.

ⓐⓡⓖⓞⓢ maakt deel uit van de stad. Het deint mee op het stedelijke ritme en zoekt verbindingen in een superdiverse landschap. Audiovisuele kunsten worden daarbij opgevat als een motor voor sociale verandering. Voor buren, partners en bezoekers wil argos een publieke ruimte zijn, een veilige ruimte waar elke stem hoorbaar wordt. Ons engagement met het publiek moedigt participatie, dialoog en uitwisseling aan.

Met een stadsprogramma willen we dat engagement ook buiten onze muren aangaan en verankering opzoeken bij de verschillende publieksgroepen van een lokale gemeenschap. argos.city legt de nadruk op inhoudelijke samenwerkingen, langetermijnprojecten en staat steeds in teken van toegankelijkheid, duurzaamheid en eigenaarschap.

Ben je als organisatie, groep, collectief ook actief in Brussel en wil je samenwerken met 𝓪𝓻𝓰𝓸𝓼 ?
Mail dan snel naar maryam@argosarts.org