25.04.22—29.04.22
Locatie: argos & RITCS

EEN LUISTERWEEK

aankondiging
© Mariana Carvalho

Is luisteren altijd een luisteren naar de ander? Geven wij elkaar stem door naar de ander te luisteren? Creëren wij - als akoestische lichamen - een gemeenschappelijke ruimte die wij vullen met geluid? Een ruimte waarin we manieren zoeken om onszelf met de ander te verhouden?

Hoe maakt geluid die relationaliteit mogelijk? Hoe gebruiken we akoestiek om de aandacht die daarvoor nodig is vorm te geven? Is het een daad van zorgzaamheid waarin we voortdurend op op zoek gaan naar afstemming? Waarin we ons (her)oriënteren in de interactie met de ander?

Een Luisterweek zal zich focussen op de relatie(s) tussen ‘stemgeving of voicing', 'luisteren' en ‘afstemming of attunement' en hoe deze concepten zich verhouden tot kwesties als 'agency', 'sociaal engagement' en 'akoestische rechtvaardigheid'.

  • In de openingslezing bekijkt Brandon LaBelle akoestiek als een kritisch en creatief kader. Daarbij zal akoestiek niet alleen worden benadrukt als een eigenschap van de ruimte, noch als een gespecialiseerde kennis, maar ook als een sociale en politieke dimensie.
  • In een tweede lezing bespreekt Budhaditya Chattopadhyay hoe hyper- en co-listening als daden van een emancipatorisch luisteren een akoestische solidariteit genereert die troost, zorg en empathie kan bieden in tijden van onrust en crises.
  • In 'Eating Voices', een atelier van Mariana Caravalho, experimenteren deelnemers met verschillende luistersuggesties die ze belichamen als een verkenning of als een honger naar (andere) stemmen. Er wordt gezocht naar de grenzen tussen lichamen en relaties tussen I/O - “I" en de "Other", "Inside" en "Outside", "Input" en "Output".
  • Met het atelier 'Sonic Mediations' verwijst Myriam Van Imschoot naar haar praktijk die de aanwezige mogelijkheden in groepen voor collectief luisteren, sounding en voicing eert. Om het luister- en stemwerk te verscherpen zullen de deelnemers scores ontwikkelen als doorkijkjes in hun eigen mediaties.

EEN LUISTERWEEK is een initiatief van Social Recordings / Ernst Maréchal, RITCS School of Arts & VUB in samenwerking met argos centre for audiovisual arts en Brussels Arts Platform.