argos.city x Het Anker

Het Anker © Showroom_144
Het Anker © Showroom_144

In buurtrestaurant Het Anker kan je elke weekdag van 12u tot 14u terecht voor een soep of een vlees/vis of vegetarisch menu. Take-away is eveneens mogelijk, ook met jouw verpakkingsmateriaal. Specifieke groepen (onder meer ouderen en bewoners met een zorgvraag) kunnen van een reductietarief genieten.

Tegelijk is het buurtrestaurant een werkervaringsproject, wat betekent dat de medewerkers een socio-professioneel begeleidings- en inschakelingstraject doorlopen. LD³ oefent deze activiteit uit als sociaal-democratische onderneming en is in die zin een actieve pleitbezorger voor ‘waardig werk’.

𝓪𝓻𝓰𝓸𝓼 werkt samen met Het Anker voor de catering van alle openingsavonden, vertoningen en andere activiteiten. Deze samenwerking wil zich inschrijven in een gedeelde missie van de twee organisaties : sociale verbondenheid & buurtparticipatie op kleine schaal.