28.05.22—31.07.22
Locatie: argos

When the angels from above

tentoonstelling
Red (2011) © AA Bronson & Ryan Brewer

met AA Bronson en Ryan Brewer, Andrea Éva Győri, Elisa Pinto, Don en Moki Cherry, Grace Ndiritu, Laraaji, Paul Shemisi Betutua

Over de tentoonstelling

Dit voorjaar presenteert 𝕒𝕣𝕘𝕠𝕤 When the angels from above, een groepstentoonstelling in het teken van bewustzijn en genezing, met een selectie van internationale kunstenaars.

De opvatting van de artistieke praktijk als "voortdurende zelfreflectie en aandacht voor anderen" (Helen Molesworth) maakt de laatste jaren opgang. Volgens die correctieve wending ("reparative turn") is het publiek geschaad en moet het worden geholpen en beter gemaakt worden. Om dit proces tegen te gaan zouden zowel kunstwerk als kunstenaar een rol moeten vervullen.

Dergelijke simplistische oplossingen komen in When the angels from above niet aan bod. In plaats daarvan toont het artistieke praktijken als aansporing om je bewust te bewegen door en te interveniëren in vijandige en gewelddadige publieke sferen. Aan de hand van de tentoongestelde kunstwerken worden transformerende momenten opgevoerd in een brede waaier aan historische en imaginaire omgevingen. Via begrippen als ‘vrijheid’ en ‘onbekende mogelijkheden’ wordt in de tentoonstelling als geheel een ontastbare onderlinge verbondenheid gerealiseerd, die in diverse richtingen tegelijk uitwaaiert en dus moeilijk in kaart te brengen valt.

When the angels from above is belevingsgericht, poëtisch, kritisch en tegelijk luchtig, waarbij de nadruk ligt op alternatieve vormen van genezing. In plaats van eenduidige en pragmatische antwoorden op het geweld en de vijandigheid van het dagelijks leven, worden complexe processen voorgesteld, met aandacht voor open en niet-definitieve benaderingen. Op die manier worden bezoekers uitgenodigd om binnen te treden in een ruimte van wederzijdse uitwisseling die én spiritueel is én verankerd in het hier en nu.

De titel When the angels from above is afkomstig van een liedje van Joe Smooth, een prachtige, trendsettende deephousetrack uit Chicago:

When the angels from above

Fall down and spread their wings like doves…

Curator: Niels Van Tomme

* De tentoonstelling is opgedragen aan de nagedachtenis van Andrea Éva Győri (1985-2022), "an angel, whom we will never forget."

Grace Ndiritu at Arcade Gallery

Post-Hippie Pop Abstraction

27.04.22 – 11.06.22

www.thisisarcade.art