11.03.23 — 17:00
Locatie: argos

response #1 met GIRLS LIKE US

evenement
Beatriz Santiago Muñoz, Oriana © Bleue Liverpool

responses zijn subjectieve inleidingen op de argos-tentoonstellingen, waarvoor we mensen uit verschillende (sub)groepen, culturele of sociale milieus uitnodigen om een tentoonstelling vanuit hun perspectief te benaderen. Dit programma biedt subjectieve lezingen in plaats van gespecialiseerde rondleidingen, waardoor de sociale relevantie van kunstwerken tastbaar wordt.

In het onafhankelijke tijdschrift GIRLS LIKE US worden de schijnwerpers gericht op de groeiende internationale gemeenschap van vrouwen en transpersonen in kunst, cultuur en activisme. Via een mix van politiek en plezier stippelt het tijdschrift samenwerkingsroutes uit die leiden naar een niet-patriarchale toekomst.