12.06.20
Locatie: ARGOS

Een update

aankondiging
.

Beste ARGOS bezoeker,

Op een moment dat we ons stilaan uit de volledige lockdown terugtrekken, stellen de effecten van de corona-pandemie de manieren waarop we kunst tentoonstellen en ervaren op de proef. Tegelijkertijd blijft het "nieuws" van gewelddadig en aanhoudend structureel en institutioneel racisme ons in beweging brengen. Bij ARGOS hebben we nagedacht over beide crises en hoe we ze kunnen aankaarten.

Ook al ondersteunen we de wereldwijde Black Lives Matter protesten volmondig, en vooral de Belgische versies ervan, erkennen we ook dat ARGOS niet altijd een voortrekkersrol heeft genomen in diversiteitskwesties. Een snelle blik op onze collectie maakt dit wel duidelijk. (Een noodzakelijke eerste stap in de uitbreiding van onze collectie en van onze distibutie activiteiten leidde eerder dit jaar tot de benoeming van drie visiting curators of distribution.)

Echter, in plaats van vast te houden aan dit verleden, willen we iedereen uitnodigen om het institutionele platform dat ARGOS biedt te gebruiken om de creatieve stemmen van gekleurde en niet-witte organisaties te versterken.

Om dit doel te bereiken, blijven we relaties aangaan met POC-partners, zowel individueel als institutioneel, in Brussel en daarbuiten, en versterken we daarbij een beweging die we in het afgelopen jaar bewuster zijn gaan toepassen. We leren van deze relaties om op een meer constructieve manier samen te werken als curator, als kunstenaar en meer in het algemeen als een weerspiegeling van de inspirerende diversiteit die we in Brussel dagelijks tegenkomen.

Tegelijkertijd brengen we de zomermaanden door met het uitstippelen van oplossingen voor het tonen en ervaren van kunst offline in deze nieuwe corona-werkelijkheid. Om dit te doen, hebben we ervoor gekozen om de heropening van onze fysieke ruimte uit te stellen tot september. Hierbij denken we niet alleen over het doorvoeren van veiligheidsmaatregelen, maar zetten we in op een herbezinning van de relatie tussen onze bezoekers en ARGOS op manieren die we zelf waardevol en interessant vinden.

Blijf op de hoogte van updates, zowel op korte als op lange termijn. En vergeet niet om antiracistische organisaties in België en onze collega's bij SOS Relief te steunen, of te blijven steunen.

Groeten,

Niels Van Tomme / ARGOS