argos steunt In My Name

Teken het wetsvoorstel voor een humaan regularisatiebeleid
Teken het wetsvoorstel voor een humaan regularisatiebeleid

In België leven en werken nog altijd ongeveer 150.000 ongedocumenteerde burgers in precaire omstandigheden. Zij zijn kwetsbaar voor uitbuiting, genieten geen sociale bescherming en worden stelselmatig gecriminaliseerd. argos steunt daarom het burgerwetsvoorstel van In My Name, voor een rechtvaardig en humaan regularisatiebeleid.

Meer info vind je hier. Steun heldere, eerlijke en permanente regularisatiecriteria, teken het wetsvoorstel hier.