mediatheek

view of the library (2014) © Jan Kempenaers
view of the library (2014) © Jan Kempenaers

Onze mediatheek is een ideale werkomgeving om kennis te maken met de rijke wereld van de audiovisuele kunst en cultuur of om deze verder te bestuderen. In onze mediatheek kan u volgende zaken raadplegen of bekijken:

  • De 5000+ kunstenaarsfilms en –video’s uit onze collectie.
  • Meer dan 4000 publicaties over audiovisuele kunst en cultuur:
  • Kunstenaarsmonografieën, tentoonstellingscatalogi, en kunstenaarsboeken, met bijzondere aandacht voor kunstenaars uit onze collectie, maar ook voor sleutelfiguren uit het veld van de audiovisuele kunsten
  • Theoretische volumes en essays die vanuit een brede hoek op de audiovisuele cultuur reflecteren
  • Ongeveer 700 festivalcatalogi
  • Ongeveer 20 lopende abonnementen op magazines over kunst, cinema en hedendaagse muziek.

U kunt hier onze online catalogus raadplegen.

Onze bibliotheekmaterialen kunnen enkel ter plaatse geraadpleegd worden. We kunnen helaas de boeken of documenten van onze collectie niet uitlenen maar moedigen wel het ecologisch verantwoord nemen van fotokopieën aan.

We bieden professioneel advies aan om te helpen bij jouw onderzoek. Om dit mogelijk te maken, gelieve jouw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren.

Toegang tot de mediatheek is gratis.

Open op donderdag en vrijdag
van 12:00-18:00

De bib is alleen toegankelijk op afspraak. Contacteer ons via library@argosarts.org of bel +32 2 229 0003

De bib is gesloten tijdens het weekend en op volgende dagen:

14 & 15 december

20 & 22 december