WORKSHOP "ROND EST LE MONDE"

EDUCATIONAL - PERFORMANCE - NEW MEDIA

FR

STAGE D'ETE POUR LES ENFANTS (8-12 ANS)
"ROND EST LE MONDE" (d'après le film d'Olivier Dekegel)
stage mené par l'artiste Anouchka Oler.

Grâce à une visite à la ferme du parc maximilien et à diverses activités artistiques, les enfants peuvent observer, expérimenter et comprendre tous les liens existant entre les différents acteurs de la biodiversité (arbres, oiseaux, insectes, jardinier, compost, légumes, vers de terre…..) Nous tournerons ensuite un film sur un écosystème que nous inventerons ensemble, un écosystème de fiction. Inventer nos propres bêtes, qui mange qui, qui vit où, qui craint quoi, qui a besoin de qui… par le biais de décors, de sculptures et de personnages ! Une façon créative et ludique de leur faire comprendre que tout est lié, en équilibre mouvant et que cette belle harmonie peut être menacée.

INFOS PRATIQUES:

Stage bilingue FR/NL (8-12 ans)
Du Lundi 02 Juillet au Vendredi 06 Juillet 2018
09:00 - 16:00 (garderie 08:30 - 17:00)
120€ (10€ de réduction pour les frères et soeurs !)
Infos & Inscriptions : jeremy@argosarts.org
02 229 00 03
www.argosarts.org

Type de stage : Expression artistique (Peinture, Dessin, Sculpture..) - Vidéo - Son - Expression orale - Nature

 

NL

ZOMERSTAGE VOOR KINDEREN (8-12 JAAR)
“ROND, DE WERELD IS ROND” (naar de film van Olivier Dekegel)
vakantiestage onder leiding van kunstenares Anouchka Oler

Dankzij een bezoekje aan de kinderboerderij van het Maximiliaanpark en allerlei artistieke activiteiten, kunnen de kinderen zelf observeren welke verbanden er bestaan tussen de verschillende actoren binnen de biodiversiteit (bomen, vogels, insecten, tuinman, compost, groenten, wormen, …) en hiermee experimenteren om alles beter te begrijpen. Vervolgens zullen we samen een film maken over een ecosysteem dat we zelf zullen uitvinden, een fictief ecosysteem dus. We fantaseren onze eigen beestjes, wie eet wie op, wie leeft waar, wie heeft schrik van wat, wie heeft wie nodig… door middel van decors, beeldhouwwerkjes en tal van personages! Een creatieve en speelse manier om hen te laten begrijpen dat alles met elkaar verbonden is in deze wereld, in een immer beweeglijk evenwicht, en dat die prachtige harmonie wel eens bedreigd kan worden.

PRAKTISCHE INFORMATIE:

Tweetalige stage NL/FR (8-12 jaar)
Van maandag 2 juli tot vrijdag 6 juli 2018
09:00 - 16:00 (opvang: 8:30 - 17:00)
120€ (€10 korting voor broers en zussen!)
Info en inschrijving: jeremy@argosarts.org
02 229 00 03
www.argosarts.org

Type stage: Video - Geluid - Mondelinge en artistieke expressie (schilderen, tekenen, knutselen) - Flora en fauna

 

EN

SUMMER HOLIDAY WORKSHOP FOR CHILDREN (8-12 YEARS)
“ROUND, THE WORLD IS ROUND” (after the movie of Olivier Dekegel)
Holiday workshop with the guidance of artist Anouchka Oler

A visit to the petting zoo of the Parc Maximilian, together with a range of other artistic activities, will allow the children to observe which connections exist between different agents of biodiversity (trees, birds, insects, the gardener, compost, vegetables, worms, …). They will experiment with this acquired knowledge in order to better understand the course of natural life. Next, we will make a film together about a fictive ecosystem, which the children will invent themselves. We will fantasise about new animals, who will eat who, who will live where, who will fear what, who will need who, … by means of decors, sculptures, and many many fictive characters! A creative and playful way of making the children understand how everything is connected in this world, in an everlastingly mobile balance, and the ways in which this perfect harmony could be compromised…

PRACTICAL INFORMATION:

Bilingual workshop French and Dutch
For children aged 8 to 12
from Monday 02.07.2018 to Friday 06.07.2018
09:00 - 16:00 (child care: 08:30-17:00)
Price: €120 (€10 discount for siblings!)
Info and registration: jeremy@argosarts.org
02 229 00 03
www.argosarts.org

Workshop type: Video - Sound - Oral and artistic expression (painting, drawing, crafting) - Flora and fauna 
  • Mon 02.7.2018 - Fri 06.7.2018
  • Practical info

    Workshop at Argos

    Werfstraat 13 Rue du Chantier 1000 Brussels

    Info & registration: jeremy@argosarts.org

    02 229 00 03