WORKSHOP "THE MEMORY OF OBJECTS"

VAKANTIEWORKSHOP VOOR KINDEREN

STAGE DE VACANCES POUR LES ENFANTS

tweetalig / bilingue (FR/NL)

- - - NL

HET GEHEUGEN VAN OBJECTEN

Objecten: ze maken deel uit ons dagelijks leven. We hebben er enorm veel, we kennen er nog veel meer, maar van waar komen ze? Waar zaten ze vooraleer ze hier belandden? Mochten ze kunnen praten, wat zouden ze dan vertellen? En in welke talen?


Binnen deze workshop gaan we op zoek naar herinneringen die allerlei objecten rondom ons in zich dragen. Hebben de dingen een geheugen zoals wij?

Aan de hand van verschillende activiteiten en veel fantasie komen we daar samen achter. Dit doen we door voornamelijk door zelf aan de slag te gaan. Zo maken we werken in verschillende vormen: van tekeningen en foto’s over video’s en sculpturen tot zelfs onze eigen theatervoorstelling!

Communicatie staat centraal in deze workshop. De kinderen worden, via verschillende activiteiten en media, aangemoedigd om hun communicatieve vaardigheden te verkennen en te delen. Door de ontdekking van verschillende media in de workshop ervaren de deelnemers verschillende mogelijkheden van communicatie, zowel in het Nederlands als in het Frans, maar evengoed via beelden en indrukken. Het geheel vertrekt vanuit narratieve benaderingen tot alledaagse objecten.

De week eindigt met een presentatie van de werken + vieruurtje met de ouders tot 17u

PRAKTISCHE INFORMATIE:

Tweetalige stage NL/FR (8-12 jaar)

Van maandag 29 oktober tot vrijdag 02 november 2018

09:00 - 16:00 (opvang: 8:30 - 17:00)

120€ (€10 korting voor broers en zussen!)

Info en inschrijving: jeremy@argosarts.org

02 229 00 03

www.argosarts.org

Type stage: Video - Foto - Tekening - Mondelinge en lichamelijke expressie

- - - FR

LA MEMOIRE DES OBJETS

Les objets : ils font partie de notre quotidien. Nous en possédons beaucoup, nous en connaissons davantage, mais d'où viennent-ils ? Où étaient-ils avant d'arriver ici ? S'ils pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils diraient ? Et dans quelles langues ?


Dans le cadre de cet atelier, nous chercherons des souvenirs que les objets autour de nous pourrons nous rappeler. Les choses ont-elles une mémoire comme nous ? A travers différentes activités et beaucoup d'imagination, nous le découvrirons ensemble.

Pour ce faire, nous nous mettrons nous-mêmes au travail. Nous réaliserons des œuvres sous différentes formes : du dessin à la photographie jusqu’à la vidéo et la sculpture, en passant par notre propre pièce de théâtre !  

La communication est un des axes centraux de ce stage de vacances. Les enfants sont encouragés, en passant par différents outils et activités, à explorer et à partager leurs capacités à communiquer.

A travers la découverte de différents médias, nous expérimenterons différentes manières de communiquer, à la fois en néerlandais et en français, en passant aussi par les images et nos impressions. Le tout à travers une approche narrative des objets du quotidien

La semaine se termine par une présentation + un goûter avec les parents à 17h

INFORMATIONS PRATIQUES :

Stage bilingue NL/FR (8-12 ans)

Du lundi 29 Octobre au vendredi 02 Novembre 2018

09:00 - 16:00 (garderie: 8:30 - 17:00)

120€ (€10 de réduction pour les frères et soeurs)

Infos et inscriptions : jeremy@argosarts.org

02 229 00 03

www.argosarts.org

Type de stage: Vidéo - Photo - Dessin - Expression orale et corporelle 
 • Mon 29.10.2018 - Fri 02.11.2018
  09:00 - 17:00
 • Practical info

  Workshop at Argos

  Werfstraat 13 rue du Chantier 1000 Brussels

  Info & registration:jeremy@argosarts.org

  02 229 00 03